Middels een digitale nieuwsbrief zijn alle belangstellenden geïnformeerd over de stand van zaken van de volgende fase van Allure aan de Amstel bestaande uit 45 appartementen in het luxe segment en 37 woningen. Klik hier voor het lezen van de gehele nieuwsbrief.