Start verkoop appartementen

Start verkoop: donderdag 28 januari 2021
In onze nieuwsbrief van 3 december jl. hebben wij u onder andere gemeld dat de start verkoop van de 45 appartementen gepland stond voor januari 2021. In vervolg hierop kunnen wij u nu melden dat de start verkoop plaats gaat vinden op donderdag 28 januari a.s. Vanaf dat moment zal alle verkoopinformatie via de website online beschikbaar komen.
Over de wijze waarop de start verkoop van dit gevarieerde plan zal worden vormgegeven, zullen wij u, gelet op de nu geldende Coronamaatregelen, later informeren. 
 
Opnieuw aanmelden noodzakelijk
Om uw privacy nog beter te waarborgen zijn wij onlangs overgestapt naar het CRM- systeem van Nieuwbouw Nederland. Heeft u zich al eerder als belangstellende voor nieuwbouwplan Allure aan de Amstel in Uithoorn geregistreerd en heeft u nog steeds interesse? Dan is het belangrijk dat u zich opnieuw aanmeldt. Dat kan heel eenvoudig. U gaat daarvoor naar de vernieuwde website van Allure aan de Amstel en maakt daar een persoonlijk account aan. Zo blijft u niet alleen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, maar kunt u zich later ook, op bouwnummerniveau, inschrijven op de in verkoop zijnde appartementen en woningen. De projectwebsite www.allureaandeamstel.nl wordt de komende tijd verder uitgebreid zodat wij u via die weg nog beter van informatie kunnen voorzien.
 
Indien u zich niet opnieuw registreert worden uw gegevens uit onze database verwijderd en ontvangt u, met ingang van 1 januari 2021, géén nieuwsbrieven c.q. updates meer van het project Allure aan de Amstel in Uithoorn.