Algemene informatie

Duurzaam: nu én in de toekomst!

Nederland heeft, net als veel andere landen in de wereld, het Klimaatakkoord van Parijs onderschreven. De gemiddelde mondiale temperatuurstijging moet behoorlijk onder 2°C blijven, met inspanningen om de stijging verder te beperken tot 1,5°C. Nederland heeft zich daarom tot doel gesteld om in 2050 CO2-arm te zijn. We zullen ons dus op andere manieren moeten vervoeren, windmolens en zonneparken zullen ons landschap veranderen én we moeten onze woningen op andere manieren verwarmen. Zonder gas dus.

 

Lagere energiekosten, meer wooncomfort, minder CO2-uitstoot

Alle inwoners van Nederland krijgen de komende jaren te maken met de transitie naar duurzame energie. De negentien woningen in Allure aan de Amstel worden al gasloos uitgevoerd. Een zorg minder, een meerwaarde rijker!

ZeemanVastgoed ontwikkelt al lange tijd duurzaam. Binnen ons standaard bouwconcept worden huizen al voorzien van optimale isolatie, slimme temperatuurregeling en lage temperatuurverwarming. Hierdoor is de woning ook meteen klaar voor aansluiting van andere duurzame installaties. Uiteraard kunnen deze extra opties, waaronder extra zonnepanelen en warmteterugwinning, ook via de koperskeuzelijst direct worden toegepast.

 

Gasrekening verleden tijd

Bij Allure aan de Amstel hebben wij onze kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid gebundeld waardoor de woningen klaar zijn voor een schone toekomst. Naast alle eerder genoemde maatregelen worden deze woningen voorzien van een luchtwarmtepomp en een aantal zonnepanelen. U gaat dus geen gas verbruiken, maar stroom. Dit wekt u gedeeltelijk zelf op, terwijl de gasnota verleden tijd is.

 

Gemiddelde besparingen

Waar een gemiddeld gezin in een goed geïsoleerde woning per jaar zo’n € 840,- kwijt is aan gas voor verwarming en warm water (1.050 m3), bent u op jaarbasis € 110,- tot € 290,- goedkoper uit (o.b.v. prijspeil 1 januari 2019). Het koken vraagt slechts een klein deel van het totale energieverbruik. Een gasfornuis verbruikt op jaarbasis gemiddeld 37 m3 gas en een inductiekookplaat 175 kWh.*

 

* Informatie op deze pagina is afkomstig van de website www.energiebesparendoejenu.nl van de Rijksoverheid. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie.

Toiletruimte

Wandclosetcombinatie

 • Duravit D-Code wandcloset diepspoel
 • Zitting met deksel Duravit D-Code
 • Inbouwreservoir Grohe Rapid SL
 • Frontbediening type Skate Air verticaal

Fonteincombinatie

 • Duravit D-Code (360×270 mm)
 • Viega chroom bekersifon/muurbuis
 • Toiletkraan Grohe Costa-L

 

Badkamer

Wastafelcombinatie

 • Duravit D-code (600×460 mm)
 • Chroom bekersifon/muurbuis
 • Wastafelmengraan Grohe Eurosmart

Douchecombinatie

 • Glijstangcombinatie Grohe New Tempesta doucheset II
 • Aquaberg vloerput rvs
 • Douchemengkraan Grohtherm 1000 Cosmopolitan

 

Tegelwerkpakketten

 • In toilet ca. 1.50 m hoog
 • In badkamer ca. 1.80 m hoog en t.p.v.   douchehoek 2.10 m hoog
 • Afmeting wandtegels ca. 25 x 33 cm kleur wit mat of glans, liggend verwerkt
 • Afmeting vloertegels ca. 30 x 30 cm kleur antraciet of donkergrijs en in douchehoek 15 x 15 cm

Meerwerkopties: zie koperskeuzelijst

De afbeeldingen van het sanitair en tegelwerk betreffen showroomopstellingen en geven niet de situatie in uw nieuwe woning weer.

De koper (maar ook de ondernemer) heeft er alle belang bij dat het kopen van een woning of appartement zo soepel mogelijk verloopt en dat de woning aan kwaliteitsnormen voldoen.

 

SWK bestaat al vanaf 1978. SWK is een initiatief van bouwbedrijven en projectontwikkelaars die nu lid zijn van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) en Bouwend Nederland. Met alle producenten- en consumentenorganisaties in de bouw overlegt SWK voortdurend om de belangen van de koper zo goed mogelijk te beschermen. Bijna 200 grote en bekende aanbieders van nieuwbouwwoningen in Nederland laten de garanties van deze woningen lopen via SWK.

SWK is de uitvoerende organisatie voor de SWK Garantie- en waarborgregeling. SWK is ISO gecertificeerd, een blijk dat SWK zijn organisatie goed op orde heeft. De in de garantieregeling opgenomen insolventiewaarborg (afbouwwaarborg) voldoet aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

SWK bewaakt de financiële situatie en de technische vakbekwaamheid van de aangesloten bedrijven en registreert de bouwplannen en de verkochte woningen. Bij ingewikkelde plannen laat SWK technisch onderzoek uitvoeren. SWK bemiddelt bij klachten en zorgt bij een onverhoopt beroep op de waarborg voor uitvoering daarvan. De SWK garantie staat als een huis en biedt kopers van nieuwbouwwoningen zekerheid en kwaliteit.

 

Keurmerk GarantieWoning
De producentenorganisaties Bouwend Nederland, Neprom en NVB hebben in samenwerking met Vereniging Eigen Huis eind 2010 de Stichting GarantieWoning opgericht. Doel van deze stichting is de kwaliteit van nieuwbouwwoningen te bevorderen en bij te dragen aan het vertrouwen tussen kopers en aanbieders van deze woningen. Om deze doelstellingen te bereiken heeft de stichting het Keurmerk GarantieWoning vastgesteld. Om als waarborgende instelling in aanmerking te komen voor dit keurmerk dient de gehanteerde Garantie- en waarborgregeling, de modelovereenkomst alsmede de geschillenbeslechting aan bepaalde minimumcriteria te voldoen.

De SWK Garantie- en waarborgregeling, de geschillenbeslechting en de gehanteerde overeenkomsten voldoen aan de criteria van Stichting GarantieWoning. De Stichting GarantieWoning heeft dan ook het Keurmerk GarantieWoning aan de SWK Garantie- en waarborgregeling verleend. Door het Keurmerk GarantieWoning weet de koper dat hij bij aankoop van de woning met een SWK waarborgcertificaat voldoende beschermd is tegen eventuele risico’s ingeval de ondernemer in gebreke blijft.

 

SWK Garantie- en waarborgregeling
De SWK Garantie- en waarborgregeling bestaat uit een algemeen deel inclusief toelichting en een garantiesupplement met termijnen, uitsluitingen en aanvullende voorwaarden. Doel van de garantieregeling is de belangen van de kopers van nieuwbouwwoningen te beschermen. De SWK Garantie- en waarborgregeling dekt een groot aantal risico’s voor de koper af. Het geeft de koper zekerheid over de afbouw en de bouwtechnische staat van de woning. Wanneer de garantieplichtige ondernemer tijdens de realisatie failliet gaat, zorgt SWK ervoor dat uw woning zonder meerkosten wordt afgebouwd (insolventiewaarborg).

De kwaliteitsgarantie op de woning gaat 3 maanden na oplevering in en heeft een looptijd van 6 jaar. Bepaalde onderdelen hebben een kortere garantieperiode of worden van garantie uitgesloten. Dit staat aangegeven in Module I. Voor ernstige gebreken (het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de woning) geldt een garantietermijn van 10 jaar. De gebrekenwaarborg (herstelwaarborg) garandeert dat garantiegebreken aan de woning na oplevering ook in de toekomst worden opgelost. De basis voor de kwaliteitsgarantie vormt het Bouwbesluit, een wettelijke regeling van de Rijksoverheid, evenals de aanvullende voorwaarden die staan vermeld in Module II. De versies van Module I en Module II staan op uw waarborgcertificaat vermeld.

De garantieregeling en de bijbehorende voorwaarden kunt u nalezen in de door de ondernemer verstrekte SWK Garantie- en waarborgregeling met de bijbehorende Modules I en II. Ook kunt u de garantieregeling, de Modules en aanvullende informatie terugvinden op de website van SWK (www.swk.nl).

 

De Waarborg
De SWK Garantie- en waarborgregeling wordt gewaarborgd door HDI. Door de waarborginstelling van HDI worden de risico’s, die voortvloeien uit het eventueel niet nakomen van de garantie door de ondernemer, voor u als koper afgedekt.

HDI is een internationale en vergunninghoudende verzekeraar. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden rondom de waarborg, zoals het afgeven van waarborgcertificaten en het uitvoeren van eventuele beroepen op de waarborg, heeft HDI een uitbestedingsovereenkomst afgesloten met SWK. Namens HDI onderhoudt SWK de contacten met de kopers.

 

Contactgegevens
SWK
Postbus 29160
3001 GD Rotterdam

Bezoekadres
Westblaak 32
3012 KM Rotterdam

Telefoon
(010) 411 16 74

E-mail
mail@swk.nl