Laatste 37 woningen onder optie

Tot het moment van de sluiting van de inschrijving, op 31 mei jl., zijn er ruim 300 inschrijvingen voor de laatste 37 woningen in Allure aan de Amstel binnengekomen. Op woensdag 2 juni jl. heeft, conform de inschrijvings- en verkoopvoorwaarden, de notariële loting plaatsgevonden bij Jager Stuijt & Einarson notarissen in Heemstede. De toewijzing van de 37 woningen heeft plaatsgevonden op basis van de door inschrijvers opgegeven 1e bouwnummervoorkeur. Alle gelukkigen zijn inmiddels op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een eerste gesprek met de makelaar. Alle reservekandidaten zijn inmiddels via de e-mail geïnformeerd. De komende weken zullen bij de makelaars de verkoopgesprekken plaatsvinden. Op het moment dat er kandidaten afzien van aankoop van het voor hen gereserveerde bouwnummer zullen de reservekandidaten, op basis van het notariële lotnummer en de aangegeven bouwnummervoorkeur, worden benaderd. De stand van de verkoop wordt aangegeven op de interactieve kavelkaart op de pagina Aanbod.